การประชุมสภา อบต.คุ้งน้ำวน สมัย วิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565

|

เรียกประชุมสภา

นัดประชุมและขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา

รายงานการประชุม