การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

|

องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน ร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนาส่งเสริม และปรับปรุง การบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แก่ประชาชน

โดยท่านสามารถร่วมตอบแบบสำรวจฯ ได้ผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ด หรือทางลิงค์ >> https://bit.ly/3JYhTZY