การปลูกต้นไม้เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพในองค์การบริหารส่วนตำบล

|

บุคลากรร่วมกันปลูกต้นไม้ในบริเวณรอบอาคารองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพให้ร่มรื่น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2564