การป้องกันโรคไข้หูดับและเมลิออยด์

|

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ได้รับแจ้งจากอำเภอเมืองราชบุรี ขอความร่วมมือดำเนินการส่งเสริมความรู้ในการป้องกันโรคไข้หูดับและเมลิออยด์ ปัจจุบันโรคไข้หูดับและเมลิออยด์มีแนวโน้มของการเกิดโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนมีเพิ่มขึ้น โดยโรคที่เกิดสร้างความสูญเสียทั้งทางร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยและคนรอบข้าง รวมทั้งมีผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะโรคไข้หูดับ (Streptococcus suis) และโรคเมลิออยด์ (Melioidosis) ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยผู้เสียชีวิตมักมีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดันร่วมด้วย นั้น