การมอบนโยบาย และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ หรือของกำนัล (No Gift Policy)

|

องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ได้มีการมอบนโยบาย และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ หรือของกำนัล (No Gift Policy) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ในการประชุมพนักงานประจำเดือนเมษายน 2566 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน