การเข้าร่วมเวทีสัมมนาการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อพัฒนาจังหวัดราชบุรี

|

 

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุม วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี คณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร นำโดย นางสาวกุลวลี นพอมรบดี ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการฯ พร้อมคณะ เปิดเวทีสัมมนาการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการพัฒนาจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยนายอุดม เพชรคุต รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันสัมมนารับฟังปัญหาผ่านวิดีทัศน์และการพูดคุยแลกเลี่ยนความคิดเห็นกับผู้นำชุมชนและประชาชนกว่า 500 คน

องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวนนำโดย นายชัยชนะ อ่อนละมูล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวนเข้าร่วมรับฟังและนำเสนอปัญหาภายในตำบล ได้แก่ ปัญหาขาดแคลนน้ำ ปัญหาไฟฟ้าตามถนนสาธารณะไม่เพียงพอ  รวมทั้งปัญหาราคาปุ๋ย น้ำมัน และยาฆ่าแมลงที่สูงขึ้นขัดแย้งกับราคาผลผลิตที่ตกต่ำลง 

เบื้องต้นทางคณะกรรมการฯ และสส.กุลวลี นพอมรวดีรับทราบปัญหาแล้วและจะช่วยพลักดันการแก้ปัญหาต่อไป