การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน “ท้องถิ่นอำเภอเมืองราชบุรีคัพ ครั้งที่ 1”

|

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน “ท้องถิ่นอำเภอเมืองราชบุรีคัพ ครั้งที่ 1” ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 2 กันยายน 2565 ณ สนาม THE SWA SOCCER และสนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู