กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดในพื้นที่ตำบลคุ้งน้ำวน

|

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน นำทีมโดย นายพิชิต บำรุงทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลุค้งนำ้วน เจ้าหน้าที่ อบต.คุ้งน้ำวน และประชาชนในพื้นที่ตำบลคุ้งน้ำวน

ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณวัดท่าสุวรรณ หมู่ที่ 2 และวัดโคกพิกุลเรียง หมู่ที่ 3 ตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี