กิจกรรมตัดกิ่งไม้ริมถนนในพื้นที่ตำบลคุ้งน้ำวน วันที่ 26 มิถุนายน 2564

|

นายพิชิต บำรุงทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างร่วมกิจกรรมตัดกิ่งไม้บริเวณริมถนนในพื้นที่ตำบลคุ้งน้ำวน เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564