กิจกรรมทำความสะอาดวัดเหนือวน เพื่อจัดทำศูนย์พักคอยองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน วันที่ 6 กันยายน 2564

|

บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวนร่วมกิจกรรมทำความสะอาดวัดเหนือวน เพื่อจัดทำศูนย์พักคอยองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน วันที่ 6 กันยายน 2564 ณ วัดเหนือวน ตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี