กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย

|

องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน โดย นายพิชิต บำรุงทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ได้กำหนดจัดกิจกจรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย พ.ศ. 2565 โดยมีกิจกรรมดังนี้

1.  รณรงค์ เชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลคุ้งน้ำวน จัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน (ในครัวเรือน)

2.  กิจกรรม Big Cleaning Day การพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะ โดยพัฒนาพื้นที่วัดราชคาม หมู่ที่ 4 ตำบลคุ้งน้ำวน เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 โดยนายพิชิต บำรุงทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน เจ้าหน้าที่ อบต.คุ้งน้ำวน