กิจกรรมอำนวยความสะดวกในการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 แก่ประชาชนตำบลคุ้งน้ำวน วันที่ 26 สิงหาคม 2564

|

นายพิชิต บำรุงทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ร่วมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ณ ศาลาอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน