กิจกรรมเก็บผักตบชวาในพื้นที่ตำบลคุ้งน้ำวน วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

|

นายพิชิต บำรุงทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างเข้าร่วมกิจกรรมเก็บผักตบชวาในพื้นที่ตำบลคุ้งน้ำวน วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563