กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

|

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 นายไกรธวัช ทินโสม ปลัดจังหวัดราชบุรี นายพิชิต บำรุงทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล คุ้งน้ำวน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น  กำนัน พงษ์ศักดิ์ หุตะจิตต์ ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ อบต.คุ้งน้ำวน และประชาชน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยจัดกิจกรรมจิตอาสา ทำบุญตักบาตร ทำความสะอาด ณ วัดท่าสุวรรณ หมู่ที่ 2 ตำบลคุ้งน้ำวน