กิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

|

วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายพิชิต บำรุงทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน พร้อมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ และประชาชน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ ทำความสะอาดอาคาร ตัดแต่งต้นไม้ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งนำ้วน ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง