กิจกรรมแจกหน้ากากอนามัยแก่ประชาชนในตำบลคุ้งน้ำวน วันที่ 14 พฤษภาคม 2564

|

นายพิชิต บำรุงทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมแจกหน้ากากอนามัยแก่ประชาชนในตำบลคุ้งน้ำวน เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564