กิจกรรม ตัดแต่งกิ่งก่อไผ่ ที่ละสายไฟฟ้าแรงสูง หมู่ที่ 7 ตำบลคุ้งน้ำวน

|

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 นำทีมโดย นายพิชิต บำรุงทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน นายพงษ์ศักดิ์ หุตะจิตต์ กำนันตำบลคุ้งน้ำวน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กองช่าง และสำนักปลัด อบต. ร่วมตัดแต่งกิ่งต้นก่อไผ่ ที่ละสายไฟฟ้าแรงสูง หมู่ที่ 7 ตำบลคุ้งน้ำวน