กิจกรรม ทำความสะอาดและจัดเก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน

|

      เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 นำทีมโดย นายพิชิต บำรุงทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน โดยจัดกิจกรรม ร่วมกันทำความสะอาดและจัดเก็บขยะ  ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน