“กิจกรรม ร่วมมือ ร่วมใจ ประดิษฐ์กระทง ถวายวัดโคกพิกุลเรียง หมู่ที่ 3 ตำบลคุ้งน้ำวน “

|

เมื่อวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2565 นายพิชิต บำรุงทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ประดิษฐ์กระทงเพื่อสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ผลิตกระทงจากวัสดุที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ วัสดุเหลือใช้ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม