“กิจกรรม เนื่องในวันรักต้นไม้ ประจำปี 2565”

|

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 นายพิชิต บำรุงทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อบต.คุ้งนน้ำวน ณ ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน

โดยมีกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน รดน้ำต้นไม้ ตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้วยการตัดหญ้า และจัดเก็บขยะบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน