ข้อบัญญัติ อบต.คุ้งน้ำวน เรื่อง ควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2557

|