ข้อมูลสถิติการให้บริการในด้านต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือนแรก ระหว่างเดือน ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)

|