จิตอาสา เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566

|

⏰⏰วันที่ 12 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09:30 น. เป็นต้นไป ณ วัดท่าสุวรรณ หมู่ที่ 2 ตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

นายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด, นายสุธี เล้าสุบินประเสริฐ นายอำเภอเมืองราชบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ฯ สารวัตรกำนัน นักเรียนและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่จำนวน 300 คน ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

– ปล่อยพันธุ์ปลาลงแม่น้ำแม่กลอง

– จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน

– กิจกรรมสอนคัดแยกขยะในครัวเรือน

– ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายและใส่ทรายอะเบท

– ปลูกต้นไม้ยืนต้นรอบบริเวณวัด

– มอบถุงยังชีพให้กับครัวเรือนเปราะบาง TPMAP ThaiQM จำนวน 5 ครัวเรือน

– ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาสนสถาน

🤝🤝อันเป็นการสร้างความสามัคคีของหมู่บ้านชุมชนในพื้นที่และสร้างจิตสาธารณะในการทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566