ซ่อมทำท่อดูดน้ำในแม่น้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลคุ้งน้ำวน

|

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน โดย นายพิชิต บำรุงทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ได้มอบหมายให้กองช่าง ดำเนินการช่วยทำท่อดูดน้ำในแม่น้ำ เนื่องจากท่อเก่าผุพัง หมู่ที่ 1 บ้านคุ้งกระถิน ตำบลคุ้งน้ำวน