ซ่อมท่อเมนต์ประปา หมู่ที่ 7 และ หมู่ที่ 6

|

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน โดย นายพิชิต บำรุงทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล คุ้งน้ำวน ได้มอบหมายให้กองช่าง ดำเนินการซ่อมท่อเมนต์ประปา หมู่ที่ 7 จำนวน 2 จุด และซ่อมท่อเมนต์ประปา หมู่ที่ 6 จำนวน 1 จุด ตำบลคุ้งน้ำวน