ซ่อมแซมไฟฟ้า คลองสนอง หมู่ที่ 1 ตำบลคุ้งน้ำวน

|

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน โดย นายพิชิต บำรุงทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ได้มอบหมายให้กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้า คลองสนอง หมู่ที่ 1 ตำบลคุ้งน้ำวน