“ซ่อมแซมไฟฟ้า ซอยบางพังข้าม หมู่ที่ 5”

|

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน โดย นายพิชิต บำรุงทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ได้มอบหมายให้กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้า ซอยบางพังข้าม หมู่ที่ 5