ซ่อมแซมไฟฟ้า หมู่ที่ 1 ซอย 10 ตัน ตำบลคุ้งน้ำวน

|

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน โดย นายพิชิต บำรุงทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ได้มอบหมายให้กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้า หมู่ที่ 1 ซอย 10 ตัน ตำบลคุ้งน้ำวน