“ซ่อมแซมไฟฟ้า หมู่ที่ 2 ซอย 7 บ้านม้าลาย”

|

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน โดย นายพิชิต บำรุงทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ได้มอบหมายให้กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้า หมู่ที่ 2 ซอย 7 บ้านม้าลาย