ซ่อมแซมไฟฟ้า หมู่ที่ 5 ซอยบางพังข้าม ตำบลคุ้งน้ำวน

|

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน โดย นายพิชิต บำรุงทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล คุ้งน้ำวน ได้มอบหมายให้กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้า หมู่ที่ 5 ซอยบางพังข้าม ตำบลคุ้งน้ำวน