“ซ่อมแซมไฟฟ้า หมู่ที่ 6 ตำบลคุ้งน้ำวน”

|

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน โดย นายพิชิต บำรุงทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ได้มอบหมายให้กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้า เส้นหลักคลองตาจ่าโรงหวี หมู่ที่ 6 ตำบลคุ้งน้ำวน