ซ่อมแซมไฟฟ้า หมู่ที่ 7 ซอย 1 ตำบลคุ้งน้ำวน

|

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน นำโดย นายพิชิต บำรุงทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล คุ้งน้ำวน ได้มอบหมายให้กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้า หมู่ที่ 7 ซอย 1 ตำบลคุ้งน้ำวน