ซ่อมแซมไฟฟ้า หมู่ 3 ซอย 1 บ้านวัดโคก ตำบลคุ้งน้ำวน

|

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน โดย นายพิชิต บำรุงทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ได้มอบหมายให้กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้า หมู่ 3 ซอย 1 บ้านวัดโคก ตำบลคุ้งน้ำวน