ซ่อมไฟทางเส้นหลัก หมู่ที่ 1 บ้านคุ้งกระถิน ตำบลคุ้งน้ำวน

|

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน โดย นายพิชิต บำรุงทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน

ได้มอบหมายให้กองช่าง ดำเนินการซ่อมไฟทาง เส้นหลัก หมู่ที่ 1 บ้านคุ้งกระถิน ตำบลคุ้งน้ำวน