ตัดต้นไม้ ณ วัดคุ้งกระถิน หมู่ 1

|

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 อบต.คุ้งน้ำวน โดยนายพิชิต บำรุงทรัพย์ นายก อบต.คุ้งน้ำวน มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกองช่าง ดำเนินการตัดต้นไม้ เนื่องจากฝนตก ลมแรง ณวัดคุ้งกระถิน หมู่ 1 ตำบลคุ้งน้ำวน