ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3 ตำบลคุ้งน้ำวน

|

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 นำทีมโดย นายพิชิต บำรุงทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กองช่าง และสำนักปลัด อบต. ร่วมตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณ หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 3 ตำบลคุ้งน้ำวน