“ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณ หมู่ที่2 ตำบลคุ้งน้ำวน”

|

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 นำทีมโดย นายพิชิต  บำรุงทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กองช่าง และสำนักปลัด อบต. ร่วมตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณ ซอยอาบู หมู่ที่ 2 ตำบลคุ้งน้ำวน