ตัดแต่งกิ่งไม้ หมู่ที่ 4 ตำบลคุ้งน้ำวน

|

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน โดย นายพิชิต บำรุงทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล คุ้งน้ำวน ได้มอบหมายให้กองช่าง ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณ หมู่ที่ 4 ตำบลคุ้งน้ำวน