“ตัดแต่งกิ่งไม้ และปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 3 ตำบลคุ้งน้ำวน”

|

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นำทีมโดย นายพิชิต บำรุงทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กองช่าง และ สำนักปลัด อบต. ร่วมตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ปรับปรุง ภูมิทัศน์ บริเวณ หมู่ที่ 3 ตำบลคุ้งน้ำวน