“ตัดแต่งกิ่งไม้ และปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 4 คลองผวา ตำบลคุ้งน้ำวน”

|

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นำทีมโดย นายพิชิต  บำรุงทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 กำนัน ตำบลคุ้งน้ำวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กองช่าง และสำนักปลัด อบต. ร่วมตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณ หมู่ที่ 4 คลองผวา ตำบลคุ้งน้ำวน