“ตัดแต่งกิ่งไม้ และปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ 5 ตำบลคุ้งน้ำวน”

|

 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน โดย นายพิชิต  บำรุงทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน มอบหมายให้ คณะผู้บริหาร พร้อมด้วย  สมาชิกสภา อบต. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 เจ้าหน้าที่อบต.คุ้งน้ำวน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณ หมู่ที่ 5 บ้านบางพังข้าม ตำบลคุ้งน้ำวน