“ตัดแต่งกิ่งไม้ และปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 1 ตำบลคุ้งน้ำวน”

|

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 นำทีมโดย นายพิชิต บำรุงทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองช่าง และสำนักปลัด อบต. ร่วมตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลคุ้งน้ำวน