ต่อสายไฟกิ่งหมู่ 5 บ้านบางพังข้าม

|

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน โดย นายพิชิต บำรุงทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ได้มอบหมายให้กองช่าง ดำเนินการต่อสายไฟกิ่ง หมู่ 5 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเพิ่มมิเตอร์ไฟฟ้า