ทำไม ? บุหรี่ยิ่งสูบยิ่งเสี่ยง มะเร็งช่องปาก

|

***สาเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็งช่องปาก*** – บุหรี่มีสารก่อมะเร็งมากกว่า 60 ชนิด – สารก่อมะเร็งเป็นตัวการสำคัญทำให้เซลล์ในช่องปากผิดปกติ – ความร้อนจากควันบุหรี่กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเซลล์ช่องปาก