บุคลากรเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2563

|

บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวนเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร(รัชกาลที่9) วันที่ 13 ตุลาคม 2563 ณ โรงยิมเนเซี่ยม อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี