ประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

|

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน โดย นายพิชิต บำรุงทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน คณะกรรมการพัฒนาอบต.คุ้งน้ำวน ร่วมกับประชาคมตำบล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาอบต. คณะผู้บริหาร อบต. สมาชิกสภา อบต. ประธาน อสม. กำนันตำบลคุ้งน้ำวน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 7 พร้อมด้วยนายสกล เรืองศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคุ้งน้ำวน พร้อมด้วยนางสาวกัลยา อินทรสุวรรณ พัฒนากรอำเภอเมืองราชบุรีประจำตำบลคุ้งน้ำวน และคณะทำงาน