ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวัง ป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก

|

ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวัง ป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีกที่อาจจะติดสู่คนได้ ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลคุ้งน้ำวน ร่วมเฝ้าระวัง และร่วมป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก ดังนี้

1. ตรวจสอบกรณีหากพบสัตว์ปีกป่วยหรือตายผิดปกติที่มีอาการซูบผอม กินอาหารลดลง ขนร่วง ซึม ไอ จาม หายใจลำบาก หน้าบวม หงอนเหนียงคล้ำ ท้องเสีย ชัก ตายกะทันหันไม่แสดงอาการชัดจนหรือพบการตายผิดปกติเป็นจำนวนมาก ขอให้แจ้งอาสาปศุสัตว์หรือเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ใกล้บ้านทันที

2. เน้นย้ำห้ามนำซากสัตว์ปีกที่ป่วยตายมาปรุงเป็นอาหาร หรือจำหน่ายโดยเด็ดขาด และให้ทำการฝังกลบหรือเผา โดยให้สวมถุงมือขณะจับซากสัตว์ปีกทุกครั้ง พร้อมทั้งล้างมือด้วยน้ำสะอาด และน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทันที

3. ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับระบบป้องกันโรคในไก่พื้นเมือง โดยการจัดทำเล้าหรือโรงเรือนที่สามารถป้องกันลมและฝนได้ 4. กรณีพบสัตว์ปีกป่วยหรือตายผิดปกติโดยไม่ทราบสาเหตุ ให้แจ้งเบาะแสแก่อาสาปศุสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอ
ปศุสัตว์จังหวัด อย่างเร่งด่วน หรือแจ้งผ่านสายด่วนกรมปศุสัตว์ โทร. 06-3225-6888 และแจ้งผ่าน Application : DLD4.0 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง