ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดเก็บขยะ

|

ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดเก็บขยะ โดยจ้างเหมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด วายพีพี เทรดดิ้ง โดยการจัดเก็บขยะมูลฝอย วันเว้นวัน หรือทุกวันอังคาร , วันพฤหัสบดี , วันเสาร์