ประชุมสภา อบต.คุ้งน้ำวน สมัย สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2566 (เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566)

|

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ได้กำหนดประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน

ขยายเวลาการประชุมสภา

นัดประชุมสภา

รายงานการประชุมสภา