ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน สมัย วิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566

|

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ได้กำหนดประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน สมัย วิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน